Bảo vệ tài khoản Google với Password Alert

Google vừa tung ra một phần mở rộng mới gọi là Password Alert được thiết kế để cảnh báo bạn khi sử dụng mật khẩu Google của bạn trên những trang web không được điều hành bởi Google.

Bảo vệ tài khoản Google với Password Alert

Password Alert sẽ cảnh báo bạn bất cứ khi nào khi bạn nhập mật khẩu Google của bạn trên bất kỳ trang web không phải là một trang đăng nhập Google. Mục đích chính là để ngăn chặn các cuộc tấn công lừa đảo và cũng khuyến khích bạn sử dụng mật khẩu khác nhau trên các trang web khác nhau. Tất nhiên, xác thực 2 bước là tốt hơn, nhưng bất cứ điều gì ngăn chặn phishing đều hữu ích.

Cài đặt Password Alert trên Chrome Store hoặc xem qua Câu hỏi thường gặp.

Chia sẻ bài viết này