Bản tin an ninh mạng163

Xem các bài viết mới nhất

GPT-4 của OpenAI có khả năng tự động khai thác 87% lỗ hổng one-day

Theo nghiên cứu mới từ Đại học Illinois Urbana-Champaign, mô hình ngôn ngữ lớn đến từ OpenAI GPT-4 có thể tự động khai thác các lỗ hổng trong thực tế mà không cần sự giúp đỡ của con người. Điều này vượt xa khả năng của các mô hình mã nguồn mở khác như GPT-3.5 và các công cụ quét lỗ hổng hiện có.

Bạn đã đăng ký thành công với WhiteHub Community
Chào mừng quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công
Tuyệt vời! Bạn đã đăng ký thành công
Thành công! Email của bạn đã được cập nhật
Liên kết của bạn đã hết hạn
Thành công! Kiểm tra email để lấy liên kết đăng nhập