Adobe thông báo vào thứ ba tuần này sẽ tung ra bản cập nhật sửa chữa những lỗi nghiêm trọng của Adobe Reader và Acrobat trên Windows và Mac OS X.

Adobe đã thực hiện giống như Microsoft tung ra các bản cập nhật bảo mật vào thứ Ba tuần thứ hai mỗi tháng và thông báo cập nhật vào thứ Năm một tuần trước. Chúng được gọi chung là “Tuesday Patch”. Adobe Reader cùng Arcobat 10 và 11 sẽ được vá lỗ hổng trên Windows và Mac OS X. Bản cập nhật này được đánh giá rất nghiêm trọng, mức nguy hiểm cao nhất theo đánh giá của Adobe. Nếu lỗ hổng bị hacker khai thác thành công, chúng có thể chiếm quyền điều khiển máy tính và lây nhiễm malware vào hệ thống. Adobe đánh giá hệ thống dựa trên 4 mức đánh giá các mối đe dọa do Microsoft tạo ra, các mức độ từ ảnh hưởng rất nghiêm trọng và quan trọng đến ảnh hưởng trung bình và thấp. Adobe không tiết lộ chi tiết về bản cập nhật sắp tới:”Bản cập nhật này xử lí lỗ hổng bảo mật có thể trở thành mục tiêu tấn công hay có khả năng cao thành mục tiêu tấn công. Adobe khuyến nghị các quản trị viên cài đặt bản cập nhật càng sớm càng tốt”. Bạn vá lỗi gần đây nhất của Adobe Reader và Acrobat là vào 12 tháng 8 và trong năm nay công ty đã vá lỗi cho các phần mềm này ba lần. Adobe Flash Player là phần mềm được cài đặt và sử dụng rộng rãi hơn so với Aobe Reader nhưng sẽ không được cập nhật trong tuần tới. Kể từ đầu năm 2014, Adobe đã phát hành 10 bản cập nhật bảo mật thường xuyên cho Flash Player. Bản cập nhật cho Adobe Reader và Acrobat sẽ được phát hành vào ngày 9 tháng 9, cùng ngày với Microsoft phát hành bốn bản cập nhật bảo mật cho Windows, Internet Explorer, Net Framework và Lync Server.

Computerworld.com

Chia sẻ bài viết này