Minh Chau Ha

Xem các bài viết mới nhất
Minh Chau Ha

Kỹ thuật R2R Stomping (P2)

Những trở ngại đối với quá trình dịch ngược Thông thường, khi phân tích assembly dotnet, đa số các nhà nghiên cứu bảo mật sẽ tập trung ở tầng mã IL hoặc mã C# biên dịch ngược. Thành thật mà nói, chẳng ai nghĩ tới một công cụ khác ngoài...

Minh Chau Ha

Kỹ thuật R2R Stomping (P1)

Nghiên cứu bởi: Jiri Vinopal tại Check Point Research (CPR) Điểm chính * Check Point Research (CPR) giới thiệu kỹ thuật mới gọi là R2R stomping, nhằm giấu đoạn code khai thác trong file thực thi .NET compiled với định dang ReadyToRun (R2R). * CPR giải thích chi tiết, từ bản chất...

Bạn đã đăng ký thành công với WhiteHub Community
Chào mừng quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công
Tuyệt vời! Bạn đã đăng ký thành công
Thành công! Email của bạn đã được cập nhật
Liên kết của bạn đã hết hạn
Thành công! Kiểm tra email để lấy liên kết đăng nhập