Nguyen Minh Duc

Từng là chuyên viên cao cấp, Phó Chủ Tịch phụ trách An Ninh Mạng tại công ty an ninh mạng Bkav. Là chuyên gia về Big Data, DDOS, tổng quan về Security Hiện đang làm việc tại Ban Công Nghệ Tập Đoàn

Xem các bài viết mới nhất
Bạn đã đăng ký thành công với WhiteHub Community
Chào mừng quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công
Tuyệt vời! Bạn đã đăng ký thành công
Thành công! Email của bạn đã được cập nhật
Liên kết của bạn đã hết hạn
Thành công! Kiểm tra email để lấy liên kết đăng nhập