Ping

Tôi hiện đang làm việc trong ngành an toàn thông tin. Nghiên cứu chính về an ninh trên nền tảng web (Web Fuzzing, Monitoring, Pentest...). Ngoài ra tôi cũng quan tâm đến Cryptography, Network Secu

Xem các bài viết mới nhất
Bạn đã đăng ký thành công với WhiteHub Community
Chào mừng quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công
Tuyệt vời! Bạn đã đăng ký thành công
Thành công! Email của bạn đã được cập nhật
Liên kết của bạn đã hết hạn
Thành công! Kiểm tra email để lấy liên kết đăng nhập