Chien Tran

Xem các bài viết mới nhất
Chien Tran

Những hiểu biết cơ bản nhất về mã độc rootkit

Mã độc Rootkit là phần mềm hoặc bộ công cụ phần mềm che giấu sự tồn tại của một phần mềm khác trong hệ thống, phần mềm khác trong trường hợp này thường là virus hoặc các phần mềm bảo vệ bản quyển. Rootkit thường được kẻ xâm nhập dùng...

Bạn đã đăng ký thành công với WhiteHub Community
Chào mừng quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công
Tuyệt vời! Bạn đã đăng ký thành công
Thành công! Email của bạn đã được cập nhật
Liên kết của bạn đã hết hạn
Thành công! Kiểm tra email để lấy liên kết đăng nhập