Theo Nghị định mới ban hành của Chính phủ, các doanh nghiệp viễn thông, CNTT, Internet phải tạo điều kiện kỹ thuật như bố trí mặt bằng, cổng kết nối và cung cấp thông tin người sử dụng dịch vụ để hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Nghị định số 25 của Chính phủ về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao (chính thức hiệu lực từ ngày 22/5/2014) quy định rõ trách nhiệm tham gia phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ TT&TT cùng các doanh nghiệp viễn thông, Internet. Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet bố trí mặt bằng, cổng kết nối và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để cơ quan chuyên trách triển khai các phương tiện, biện pháp phòng chống tội phạm công nghệ cao. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan chuyên trách có quyền yêu cầu doanh nghiệp viễn thông, Internet đình chỉ việc truy nhập hệ thống thiết bị, mạng lưới, sử dụng và cung cấp dịch vụ.

Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp ICT phòng chống tội phạm công nghệ cao

Tội phạm công nghệ cao vẫn đang gia tăng hoạt động với các chiêu thức ngày càng tinh vi. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Mặt khác, Bộ TT&TT cũng sẽ hướng dẫn chi tiết về trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông, CNTT trong việc bảo quản, lưu giữ, cung cấp thông tin, dữ liệu điện tử về người sử dụng dịch vụ công nghệ cao phục vụ công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao. Ngoài ra sẽ có hướng dẫn huy động tiềm lực khoa học công nghệ của các doanh nghiệp viễn thông, CNTT theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao. Cũng theo Nghị định 25 nêu trên, Bộ Khoa học Công nghệ phải phối hợp với các Bộ Công an, Quốc phòng, TT&TT trong việc nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để chế tạo thiết bị, xây dựng giải pháp, hệ thống phòng chống tội phạm công nghệ cao. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động tài khoản của các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong hoạt động thanh toán của ngân hàng. Bộ Công Thương phối hợp các Bộ, ngành liên quan tiến hành thanh kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm về thương mại điện tử. Đặc biệt, các cá nhân cũng có trách nhiệm phòng chống tội phạm công nghệ cao qua các hình thức như bảo vệ mật khẩu, cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và hệ thống thiết bị công nghệ cao của mình.

Nguồn ICTNews

Chia sẻ bài viết này