Đạo đức nghề nghiệp của người làm an toàn thông tin Bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá một người làm an toàn thông tin (ATTT) có đủ đảm bảo tin cậy hay không. Tại cuộc Gặp mặt Đầu Xuân Giáp Ngọ 2014 do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức tại Học viện Kĩ thuật Mật mã sáng 22/2/2014, TS. Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí VNISA đề xuất cần thống nhất một bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người làm ATTT, quy định mọi điều mà người làm ATTT cần có. “Thực tế hiện nay ở các doanh nghiệp triển khai dịch vụ ATTT, chủ doanh nghiệp không thể biết hết nhân viên của mình (vốn là các hacker) làm gì ở các tổ chức, doanh nghiệp khách hàng, không có tiêu chuẩn nào để các hacker này cam kết không làm ảnh hưởng tới hoạt động của khách hàng cũng như ảnh hưởng xấu tới uy tín của nhà cung cấp dịch vụ. Bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp sẽ là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá một người làm ATTT có đủ đảm bảo tin cậy hay không. Sắp tới, VNISA sẽ tập trung vào vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm ATTT”, ông Vũ Quốc Thành chia sẻ. Dự kiến năm 2014, VNISA sẽ tham gia tích cực hơn nữa vào chương trình phát triển nguồn nhân lực ATTT của Nhà nước, đưa các chương trình đào tạo về các địa phương thông qua các Sở TT&TT. Bên cạnh đó sẽ chủ động đề xuất với Bộ TT&TT tạo điều kiện cho phát triển ứng dụng CNTT một cách an toàn, bảo mật; khuyến cáo các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp để đánh giá kiểm định ATTT; tham gia xây dựng và phối hợp thực hiện quy trình khắc phục sự cố mất ATTT;… Tổng Thư kí VNISA bày tỏ mong muốn Bộ TT&TT tiếp tục hỗ trợ kinh phí điều tra hàng năm để nâng cao chất lượng điều tra, tiếp tục củng cố và hoàn thiện xây dựng bộ chỉ số ATTT quốc gia. Ghi nhận đề xuất của VNISA, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết chỉ số ATTT quốc gia đã góp phần nâng cao hoạt động đảm bảo ATTT ở Việt Nam, mong kết quả chỉ số ATTT của Việt Nam tiếp tục được nâng cao, phản ánh thực chất hoạt động ATTT. “Bộ TT&TT đã và đang thực hiện Quy hoạch phát triển ATTT số đến năm 2020 (ban hành năm 2010), đang cùng VNISA xây dựng chương trình khung về đào tạo ATTT,… Bộ TT&TT mong các cơ quan, chuyên gia, hiệp hội tiếp tục phối hợp trong công tác ban hành quy định hướng dẫn về ATTT để các hệ thống CNTT của các cơ quan, tổ chức được đảm bảo an toàn, nhất là các số liệu, dữ liệu của cơ quan Nhà nước”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nói.

Nguồn: ictnews.vn

Chia sẻ bài viết này