Anh Le

Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính, ĐHBK HN. Lĩnh vực nghiên cứu chính: Fuzzing, Security Analytics và Big Data. Chuyên gia bảo mật đầu tiên của Việt Nam phát hiện lỗ hổng trong Google Chrome

Xem các bài viết mới nhất
Bạn đã đăng ký thành công với WhiteHub Community
Chào mừng quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công
Tuyệt vời! Bạn đã đăng ký thành công
Thành công! Email của bạn đã được cập nhật
Liên kết của bạn đã hết hạn
Thành công! Kiểm tra email để lấy liên kết đăng nhập