Toan Tong

Kỹ sư CNTT – Đại học BKHN. Trên 5 năm làm việc và cứu về an ninh, an toàn thông tin. Lĩnh vực quan tâm: Exploit, Reverse & Engineering.

Xem các bài viết mới nhất
Bạn đã đăng ký thành công với WhiteHub Community
Chào mừng quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công
Tuyệt vời! Bạn đã đăng ký thành công
Thành công! Email của bạn đã được cập nhật
Liên kết của bạn đã hết hạn
Thành công! Kiểm tra email để lấy liên kết đăng nhập