Mạnh Tuấn

Tôi là trưởng nhóm J2TeaM. Lĩnh vực nghiên cứu chính: Web Security, Web Application Pentest. Tôi cũng tìm hiểu về Facebook Security, Malware Analysis.

Xem các bài viết mới nhất
Mạnh Tuấn

Lỗ hổng trong plugin WordPress Disqus khiến hàng triệu Blog có nguy cơ bị tấn công

Một lỗ hổng thực thi mã từ xa (RCE) đã được phát hiện trong plugin Disqus, một plugin hỗ trợ bình luận, thảo luận của wordpress. Đây cũng là một phổ biến cho các website viết bằng wordpress. Có hơn 70 triệu trang web trên Internet hiện đang chạy WordPress,...

Bạn đã đăng ký thành công với WhiteHub Community
Chào mừng quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công
Tuyệt vời! Bạn đã đăng ký thành công
Thành công! Email của bạn đã được cập nhật
Liên kết của bạn đã hết hạn
Thành công! Kiểm tra email để lấy liên kết đăng nhập