Chien Tran

Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về nghiên cứu, quản lý và phát triển các giải pháp trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam, nhà sáng lập chuyên trang tin tức và phân tích chuyên sâu về an t

Xem các bài viết mới nhất
Chien Tran

Virus máy tính là gì?

Virus máy tính là gì? Virus máy tính là một chương trình phần mềm có khả năng tự sao chép chính nó từ đối tượng lây nhiễm này sang đối tượng khác (đối tượng có thể là các file chương trình, văn bản, máy tính…). Virus có nhiều cách lây...

Chien Tran

Phương pháp phân tích mã độc

Có 2 phương pháp phân tích mã độc chính đó là: 1. Phân tích tĩnh: Code  analysis và Gỡ rối (Debug) 2. Phân tích động: Behavioral analysis và  Điều tra hành vi của mã độc (malware forensics) Cả 2 phương pháp phân tích mã độc này cùng có mục đích...

Bạn đã đăng ký thành công với WhiteHub Community
Chào mừng quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công
Tuyệt vời! Bạn đã đăng ký thành công
Thành công! Email của bạn đã được cập nhật
Liên kết của bạn đã hết hạn
Thành công! Kiểm tra email để lấy liên kết đăng nhập