Hôm nay ngày 17/3/2014 đã có 8 website bị tấn công bởi hacker.

  1. http://phanviennenmuavang.vn/
  2. http://uniquewedding.vn/
  3. http://blook.vn/index.html
  4. http://phukiengalaxy.vn/images/a.txt

Cảm ơn VIS team đã cảnh báo

Chia sẻ bài viết này