Điểm tin An Ninh Mạng ngày 22/04/2014

Phát hiện Backdoor TCP 32764 bí mật được cài đặt trong bản vá mới nhất từ các thiết bị mạng LinkSys, Netgear, Cissco và Diamond. Khai thác lỗ hổng này hacker có thể thực thi các lệnh để bắt gói tin, chỉnh sửa gói tin, kích hoạt các backdoor từ các thiết bị khác…. chi tiết tại: http://securitydaily.net/cac-nha-san-xuat-bi-mat-cai-dat-backdoor-tcp-32764-mot-lan-nua/

Cảnh báo 33 website của Việt Nam bị hacker tấn công

 1. xetoancau.vn/xe1/images/ganteng.gif
 2. lesoleil.com.vn/index.txt.php
 3. duhoc.kyodai.vn/index.txt.php
 4. kyodai.vn/index.txt.php
 5. aoeviet.vn/index.php
 6. tranhthuphap.com.vn/qq.htm
 7. cisa.edu.vn/ganteng.gif
 8. www.vifad.vn/ganteng.gif
 9. dhgtravel.vn/images/ganteng.gif
 10. research.ntt.edu.vn/ganteng.gif
 11. icsc.vn/en/images/g.gif
 12. drschrammek.vn/images/g.gif
 13. news.silo.vn
 14. language.com.vn/xxx.htm
 15. vaca.com.vn/xxx.htm 
 16. tenmiencuaban.vn/xxx.htm
 17. vietbiedu.org.vn/xxx.htm
 18. sgb.com.vn/xxx.htm
 19. truyen.top1.vn/xxx.htm
 20. kinhte.top1.vn/xxx.htm
 21. game.top1.vn/xxx.htm
 22. bacsi.top1.vn/xxx.htm
 23. forum.vsonline.vn/X-T!GeR.php
 24. www.linetv.vn/X-T!GeR.php
 25. forum.aoeviet.vn/X-T!GeR.php
 26. vsonline.vn/X-T!GeR.php
 27. demo5.vdconline.vn
 28. www.capri.com.vn/ganteng.gif
 29. whitelotus.edu.vnimages/ganteng.gif
 30. laptopcu24h.vn/images/ganteng.gif
 31. phuongnamexpress.com.vn/images/ganteng.gif
 32. www.dadangsinhhoc.vn/images/ganteng.gif
 33. www.greenglobalgroup.com.vn/images/ganteng.gif

Chia sẻ bài viết này