Cảnh báo loạt các website của Bộ giáo dục và chính phủ Việt Nam bị hacker tấn công trong tuần qua “Chúng ta có thể thấy có những website lặp lại đến cả 2 3 lần trong vòng 2 3 tháng trở lại đây. Điều này cho thấy vấn đề khắc phục dường như chưa được coi trọng”. VIS Team nhận xét.

 1. bacgiangcity.gov.vn/x.txt
 2. btxh.hoabinh.gov.vn/images/jdownloads/screenshots/x.gif
 3. sonoivu.hoabinh.gov.vn/images/jdownloads/screenshots/x.gif
 4. english.izhanam.gov.vn
 5. taynambo.gov.vn/WinSec.htm
 6. phunghiep.haugiang.gov.vn
 7. ecccantho.gov.vn/images/!.html
 8. kyson.hoabinh.gov.vn/images/jdownloads/screenshots/ad.jpg
 9. ttgdtxthy.edu.vn
 10. tragiamcan.edu.vn
 11. scu.edu.vn
 12. vietdragon.edu.vn/include/!.html
 13. btci.edu.vn/images/kay.htm
 14. btc.edu.vn/images/kay.htm
 15. kienthuc.edu.vn/qq.htm
 16. dnpu.edu.vn/images/ganteng.gif
 17. www.cit.ctu.edu.vn/images/ganteng.gif
 18. www.thpt-tranhungdao-qb.edu.vn/ganteng.gif
 19. icvc.edu.vn/n0m0r3.htm
 20. mfe.edu.vn/templates/beez/index.php
 21. ap.fsb.edu.vn/xampp/lang.tmp
 22. vapt.edu.vn/Dr.3DiL.html

Thank for VIS Team

Chia sẻ bài viết này