Điểm tin website bị hacker tấn công ngày 30/04

Trong tuần qua đã có rất nhiều website của các cá nhân tổ chức bị hacker tấn công. Trong đó bao gồm cả các website của các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp

 1. http://techcom.com.vn/modules/index.html
 2. http://itl.ischool.vn/
 3. tuinilon.vn/modules/index.html
 4. http://luatbiendong.vn/modules/index.html
 5. http://hungyenbusiness.gov.vn/Default.aspx?tabid=103
 6. research.ntt.edu.vn/ganteng.gif
 7. !GeR.php
 8. www.linetv.vn/X-T!GeR.php
 9. aoeviet.vn/index.php
 10. cisa.edu.vn/ganteng.gif
 11. www.vifad.vn/ganteng.gif
Chia sẻ bài viết này