Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và quận huyện chấm dứt việc sử dụng các hòm thư điện tử công cộng (Yahoo, Gmail…), các hòm thư điện tử không đúng quy định, trong trao đổi công việc. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, theo Văn Phòng UBND thành phố Hà Nội, vẫn còn một số đơn vị chưa nghiêm túc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trong thành phố. Đặc biệt việc khai thác, sử dụng hòm thư điện tử @hanoi.gov.vn cũng chưa nghiêm túc.

Hà Nội yêu cầu cán bộ không sử dụng hòm thư Yahoo, Gmail

Do vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp tục yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thị xã thực hiện nghiêm việc sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn để trao đổi văn bản tài liệu. Bên cạnh đó, bà Ngọc yêu cầu các đơn vị trực thuộc UBND thành phố chấm dứt việc sử dụng các hòm thư điện tử công cộng (Yahoo, Gmail…), các hòm thư điện tử không đúng quy định. Đối với văn bản phát hành của các cơ quan vi phạm quy định về việc sử dụng hòm thư điện tử trong giao dịch hành chính điện tử, bà Ngọc yêu cầu các cơ quan nhận văn bản không tiếp nhận xử lý. Ngoài ra, bà Ngọc còn giao Văn phòng UBND thành phố tiếp tục theo dõi kết quả triển khai ứng dụng văn bản điện tử trong thành phố, định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ủy ban cập nhật kết quả thực hiện của các cơ quan làm cơ sở đánh giá kết quả thi đua năm 2014. Trước đó, UBND thành phố Hà Nội nhận được công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn để trao đổi công việc.

Nguồn: dantri.com.vn

Chia sẻ bài viết này