Hôm nay ngày 20/03/2014 đã có tổng cộng 24 website bị tấn công ở Việt Nam

  1. http://tmdl.edu.vn/ganteng.gif
  2. http://mora.vn/
  3. http://halongbaytourism.com.vn/ganteng.htm
  4. http://dulichvinhhalong.vn/ganteng.htm
  5. http://duhocvietnhat.vn/ganteng.htm
  6. http://duhocvietnhat.edu.vn/ganteng.htm
Chia sẻ bài viết này