Hôm nay 19/03/2014 đã có 5 website của Việt Nam bị tấn công. Đáng chú ý nhất có website eva.vn thuộc công ty cổ phần trực tuyến 24h bị tấn công, ngoài ra qua quá trình kiểm thử website này hiện còn tồn tại nhiều lỗ hổng nghiêm trọng.

  1. http://uniquewedding.vn/
  2. http://eva.vn/hack.txt/
  3. http://baobiankhanh.vn/0.txt/
  4. http://kalista.com.vn/ck.htm/
  5. http://www.cksit.com.vn/images/ganteng.gif/
Chia sẻ bài viết này