Gã khổng lồ eBay vừa gửi đi thông điệp cho biết đã bị tin tặc tấn công và hối thúc tất cả thành viên đổi mật khẩu ngay lập tức.

Trong thông báo ngày 21/5, trang web đấu giá trực tuyến cho biết, cơ sở dữ liệu chứa mật khẩu được mã hóa đã bị xâm nhập, tuy nhiên dữ liệu tài chính, bao gồm thông tin thẻ tín dụng, được lưu trữ độc lập và vẫn an toàn. Tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản đăng nhập của nhân viên eBay, từ đó chúng truy cập được vào cơ sở dữ liệu nói trên.

Theo eBay, đến nay chưa có giao dịch đáng ngờ nào được thực hiện. Dù vậy, nếu đang là một thành viên của eBay, bạn nên tạo mật khẩu mới ngay. “Đổi mật khẩu là hành động tốt nhất, giúp nâng cao sự an toàn cho người dùng eBay”, thông báo nhấn mạnh.

Vụ tấn công diễn ra từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3. Dù mật khẩu đã được mã hóa và bảo vệ bằng đoạn mã riêng, tin tặc vẫn xem được tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại, ngày sinh của người dùng eBay.

Để đổi mật khẩu eBay, truy cập vào đây rồi mở trang Thông tin cá nhân (Personal Information) phía bên trái, chọn nút Edit ở dòng Password. Nếu dùng chung email đăng ký và mật khẩu trên cả website khác, bạn cũng cần thay đổi chúng đề phòng trường hợp tin tặc lợi dụng.

Nguồn: ictnews.vn

Chia sẻ bài viết này