Chào mừng bạn đến với
Cộng đồng bảo mật WhiteHub

Xem những gì chúng tôi đã
viết gần đây
Nguyễn Hồng Sơn
Chien Tran
SD Editor
AnhLT
Chien Tran
Gặp tác giả của chúng tôi Gặp các tác giả của chúng tôi Gặp các tác giả hàng đầu của chúng tôi

GenAI: Công cụ cho các cuộc tấn công hay Giải pháp trong đào tạo về bảo mật?

Báo chí và các phương tiện truyền thông đã và đang nhắc liên tục đến nguy cơ GenAI được sử dụng để tạo ra phần mềm độc hại. Tuy nhiên, Gartner dự báo, đến năm 2026, những doanh nghiệp sử dụng GenAI cho các chương trình văn hóa bảo mật và hành vi bảo mật sẽ giảm thiểu được 40% sự cố.

GPT-4 của OpenAI có khả năng tự động khai thác 87% lỗ hổng one-day

Theo nghiên cứu mới từ Đại học Illinois Urbana-Champaign, mô hình ngôn ngữ lớn đến từ OpenAI GPT-4 có thể tự động khai thác các lỗ hổng trong thực tế mà không cần sự giúp đỡ của con người. Điều này vượt xa khả năng của các mô hình mã nguồn mở khác như GPT-3.5 và các công cụ quét lỗ hổng hiện có.

Bạn đã đăng ký thành công với WhiteHub Community
Chào mừng quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công
Tuyệt vời! Bạn đã đăng ký thành công
Thành công! Email của bạn đã được cập nhật
Liên kết của bạn đã hết hạn
Thành công! Kiểm tra email để lấy liên kết đăng nhập