Chào mừng bạn đến với
Cộng đồng bảo mật WhiteHub

Xem những gì chúng tôi đã
viết gần đây
Nguyễn Hồng Sơn
Chien Tran
SD Editor
AnhLT
Chien Tran
Gặp tác giả của chúng tôi Gặp các tác giả của chúng tôi Gặp các tác giả hàng đầu của chúng tôi
Minh Chau Ha

Kỹ thuật R2R Stomping (P2)

Những trở ngại đối với quá trình dịch ngược Thông thường, khi phân tích assembly dotnet, đa số các nhà nghiên cứu bảo mật sẽ tập trung ở tầng mã IL hoặc mã C# biên dịch ngược. Thành thật mà nói, chẳng ai nghĩ tới một công cụ khác ngoài...

Bạn đã đăng ký thành công với WhiteHub Community
Chào mừng quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công
Tuyệt vời! Bạn đã đăng ký thành công
Thành công! Email của bạn đã được cập nhật
Liên kết của bạn đã hết hạn
Thành công! Kiểm tra email để lấy liên kết đăng nhập